Educación en valores
Ministerio de xuventude
Educación para a saúde
Calidade de vida para nenos e mozos
Formación
Voluntariado
Participación e protagonismo xuvenil
Fortalecemento institucional
Reflexión e investigación