Este programa ten como obxectivo traballar na prevención da drogodependencia como resposta aos mozos que se atopan en situación de risco social.

A nosa proposta xorde da necesidade de satisfacer as necesidades preventivas da comunidade xuvenil, de ofrecerlles información obxectiva así como actividades lúdico-educativas que lles axuden a mellorar os seus hábitos de saúde e, polo tanto, mellorar e fortalecer a súa calidade de vida e a do seu contorno.

As federacións rexionais e os centros locais de xuventude continuaron con este traballo desenvolvendo tarefas e accións específicas de prevención enmarcadas no ámbito específico da saúde e as adiccións.

Osbeneficiariosson mozos de entre 12 e 18 anos, a maioría deles en risco de exclusión social e realízase grazas ao traballo de voluntarios axudados por persoas contratadas.