O noso proxecto educativo-pastoral propón aclave educativacomo unha verdadeira mediación que leva ás persoas cara ao seu pleno desenvolvemento humano e cristián.

Compartimos a necesidade de articular verdadeiros procesos educativos para axudar aos nenos, adolescentes e mozos a desenvolverse plenamente.

O traballo pastoral debe ser a garantía do progreso que nos achegue a todos ao gran obxectivo salesiano, que non pode ser outro que «formar cidadáns honestos e bos cristiáns».

O noso enfoque pastoral é característico de todas as nosas actividades e baséase no cadro de referencia do Ministerio da Xuventude Salesiana.