Na Confederación Don Bosco, a nosa prioridade é crear espazos para a reflexiónco fin de establecer un sistema para investigar e profundar nas realidades dos nosos destinatarios.

Afondando nestas realidades, detectamos necesidades que posteriormente se analizan a través de grupos de traballo, debates, grupos de expertos … que se desenvolven no proceso de execución dos nosos proxectos e actividades. Deste xeito, obtemos datos a través dos cales podemos comparar información e que nos permiten planificar, executar e controlar accións específicas, obtendo á súa vez información para futuras liñas de acción.