Na Confederación Don Bosco entendemos o voluntariado como unha opción de vida, na que a persoa elixe libremente o compromiso de transformar a sociedade e convertela nun espazo máis xusto e solidario.

Con este programa pretendemos garantir que o traballo voluntario se divulgue a través das canles nas que os mozos poden participar en accións de sensibilización sobre a importancia do voluntariado para a nosa sociedade actual.

Para traballar isto facémolo a través de actividades como campañas de sensibilización, conferencias, celebracións con motivo do Día do Voluntariado, edición e difusión de materiais, etc.

Os beneficiarios son voluntarios pertencentes aos nosos centros e asociacións xuvenís e mozos procedentes doutras organizacións que promoven o voluntariado con idades comprendidas entre os 14 e os 35 anos. Lévase a cabo grazas ao traballo de voluntarios axudados por persoas contratadas.