Des de la creació de la Confederació Don Bosco, les Federacions i Centres juvenils s’han afanyat a promoure activitats i projectes que ampliïn el ventall de possibilitats de participació de persones menors i joves col·locant-los al centre de la intervenció i atorgant-los el paper protagonistaque els correspon.

La finalitat és promoure la transformació social des de propostes concretes de promoció juvenil, millorant la preparació de la infància i la joventut formant i donant suport a persones capaces de decidir sobre el seu propi desenvolupament i aportant solucions en el seu entorn més proper.

Responent a la necessitat de posar en valor a les persones menors i joves a través d’unaeducació integralque els ajudi al seu desenvolupament personal i en la relació amb els altres. Responem a la demanda social i disposem de propostes alternatives que col·loquin als nens i nenes com a actors i eix central del seu desenvolupament i que garanteixin el ple desenvolupament dels seus drets; fent-los visibles en un escenari on siguin els i les protagonistes i puguin assumir, de manera natural, la seva condició d’éssers socials.

La nostra visió de la participació va per tant lligada a tot un procés de transformació vital, tant a nivell individual com col·lectiu. En aquest procés, la informació, l’estar present en els espais on es prenen les decisions, l’ésser consultat sobre diferents opcions, el formar part d’aquesta presa de decisions són factors que faciliten el desenvolupament d’una participació real i activa.