El nostre projecte educatiu-pastoral proposa laclau educativa com a veritable mediació que porta a les persones cap al seu ple desenvolupament humà i cristià.

Compartim la necessitat d’articular veritables processos educatius per ajudar a nens, nenes, adolescents i joves a desenvolupar-se plenament.

El treball pastoral ha de ser garantia d’un avenç que ens va acostant a tots a l’única gran fita salesiana, que no pot ser altra que la de «formar honrats ciutadans i bons cristians».

El nostre enfocament pastoral és característic de totes les nostres activitats i està basat en el Quadre de referència de la Pastoral Juvenil Salesiana.