Aquest programa pretén afavorir l’accés a diverses activitats de tipus lúdic i educatiu.

En ellas se fomenten valors socials com el respecte a la diferència, latolerancia i la cultura de la pau. L’atenció a l’fracàs educatiu i a l’absentisme escolar, en col·laboració amb la resta d’agents socials (família, escola, administració) és una de les actuacions emblemàtiques d’aquest programa. Les activitats que es duen a terme amb els nens, nenes i persones joves són, entre altres: campaments i colònies, centres de dia i centres oberts, suport escolar, activitats artístic-creatives, seguiment familiar, festes, festivals, tallers creatius, ludoteques i ociotecas, activitats esportives, etc.

Les persones beneficiàries son jóvenes d’entre 6 i 13 anysla majoria en risc d’exclusió social i es porta a terme gràcies a la feina dels voluntaris i voluntàries ajudats per persones contractades.