En la Confederació Don Bosco, tenim com a prioritat generar espais de reflexióamb l’objectiu d’establir una sistemàtica perinvestigar i aprofundiren les realitats dels nostres destinataris i destinatàries.

A l’aprofundir en aquestes realitats, vam detectar necessitats que posteriorment s’analitzen a través de grups de treball, debats, grups d’experts … que es desenvolupen en el procés d’execució dels nostres projectes i activitats. D’aquesta manera, obtenim dades a través dels quals contrastar informació i que ens permeten realitzar la planificació, execució i seguiment d’accions concretes, obtenint al seu torn informació per a futures línies d’actuació.