Des de la Confederació Don Bosco, entenem el voluntariat com unaopció de vida, en la qual la persona tria lliurement el compromís de transformar la societat i convertir-la en un espai més just i solidari.

Amb aquest programa pretenem aconseguir que es difongui la tasca voluntària a través de les vies en què la joventut pot participar en accions de sensibilització de la importància que té el voluntariat per a la nostra societat actual.

Per treballar això ho fem a través d’activitats com ara campanyes de sensibilització, jornades, celebracions amb motiu del Dia de l’Voluntariat, edició i difusió de materials, etc.

Les persones beneficiàries són tant voluntaris i voluntàries que pertanyen als nostres centres i associacions juvenils com a persones joves que provinguin d’altres organitzacions promotores de l’voluntariat amb edats compreses entre 14 i 35 anys. Es porta a terme gràcies a la feina de les persones voluntàries ajudats per persones contractades.