Introducció

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regeix la pàgina web: www.confedonbosco.org.
La pàgina web www.confedonbosco.org és titularitat de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya i compleix amb els requisits derivats de laLlei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, y normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web.
En el cas que l’usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l’accedir-hi, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Responsable de l’tractament

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable de l’Arxiu, les dades que s’indiquen a continuació:

 • Identitat Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
 • CIF: G46949376
 • Adreça postal:C/Alcalá, 164, 3o – 28028 – Madrid (MADRID)
 • Telèfon: 963656988
 • Correu electrònic: administracion@confedonbosco.org
 • URL: www.confedonbosco.org

Registre Nacional d’Associacions Ministeri de l’Interior, número de registre F1325 des del 18/11/1991

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat, pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de les teves dades?

 1. Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre l’existència d’el tractament de les seves dades personals, accedir a la informació i dades personals que Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya, té, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o l’interessat retiri el consentiment que hagi atorgat.
 2. En determinats supòsits, l’interessat podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas, només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 3. En alguns casos, pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format adequat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o el nou responsable de l’tractament que designi.
 4. Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.
 5. Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya disposa de formularis per a l’exercici de qualsevol dels citats drets, per al que s’haurà de posar en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònica administracion@confedonbosco.org, sol·licitant el model que necessiti. De la mateixa manera, pots utilitzar els que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers posen a disposició dels interessats.
 6. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia de l’DNI. Si s’actua per mitjà de representant, a més, haurà d’anar acompanyat de la seva còpia de DNI o signatura electrònica.
 7. Els formularis s’han de presentar presencialment en el domicili de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya indicat anteriorment o, si escau, enviat per correu electrònic.
 8. Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s’ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.
 9. El termini màxim per a resoldre per Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya és d’un mes, a comptar de l’efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?

Dades emmagatzemades per la navegació i ús de la pàgina web

La Confederació Don Bosco no recopila dades de la teva navegació, si bé, en la pàgina web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l’hi permetis, per tal de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i / o camins a les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l’ús i tractament d’aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Dades facilitades en el formulari de contacte

Es poden posar en contacte directament amb nosaltres a través de correu-e, «Contacta amb Nosaltres», etc. facilitats en la pàgina web. Per a això, és necessari que l’Usuari s’identifiqui i indiqui les seves dades personals, amb la finalitat que Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya, pugui contactar amb l’usuari, en cas que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud d’informació. Les dades necessàries i obligatoris a facilitar per l’usuari per dur a terme tal registre, es troben marcats amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es permetrà l’enviament de la petició.
Aquestes dades personals seran incorporades a les bases de dades de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya, qui conservarà els mateixos per contestar a la seva sol·licitud i / o petició d’informació i, després d’això, seran eliminats en el termini de tres mesos. La base legal per al tractament d’aquestes dades és el consentiment de l’usuari que sol·licita informació, o té la necessitat de mantenir contacte amb Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España.

Les finalitats de l’tractament seran les següents:

a)Gestionar les consultes o sol·licituds d’informació que ens enviïs a través de la pàgina web, correu electrònic o telèfon.
b)Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resultin del teu interès o ens demanis fins i tot per mitjans electrònics. A l’tractar-se d’una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les dades personals que ens facilitis per aquest mitjà no seran comunicades a tercers, sent Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya qui doni, directament resposta a aquest tipus de consultes.

Treballa amb nosaltres

En el cas que ens faciliti el seu currículum vitae, ja sigui per mitjà de la pàgina web, correu electrònic o físicament al domicili o qualsevol seu de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya els incorporarà a la base de dades. El currículum serà emmagatzemat durant el termini màxim d’1 any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.
La base legal per al tractament es basarà en el consentiment exprés atorgat per l’interessat per al tractament de les dades contingudes en el currículum a l’remetre el mateix i marcar la casella habilitada a aquest efecte.
La finalitat de l’tractament és incorporar a presents i futurs processos de selecció de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya.
En el cas que finalment, l’interessat s’incorpori com a empleat a Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya, les seves dades s’incorporaran a una base de dades propietat d’ell mateix, amb la finalitat de gestionar internament la relació laboral empleat- ocupador.

Enviament de Newsletter

La Confederació Don Bosco realitza l’enviament de butlletins / Newsletter a aquelles persones que ho han sol·licitat, o bé que hagin autoritzat l’enviament de la mateixa en el moment d’inscripció en alguna altra activitat de la Confederació. Per a això és necessari que les persones ens facilitin nom, cognom i correu electrònic.
Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya en la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si escau, es cessament per part de Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya de l’enviament de la mateixa. La resta de dades
facilitats en la participació d’un esdeveniment es mantindran en els termes indicats en el seu corresponent moment.
La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.
Les dades (nom, cognoms i correu electrònic) seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que sol·licitin la mateixa.
Per a l’enviament de la Newsletter, es demanarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d’un link i / o adreça de correu electrònic.
L’enviament de la newsletter es realitza utilitzant la plataforma Mailchimp, radicada als EUA per la qual cosa es produeix una transferència internacional de dades emparada per l’acord Unió Europea – Estats Units denominat Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/list