El Moviment Juvenil Salesià és la comunió de diversos grups, que coincideixen i s’uneixen en una misma proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en l’esperit i l’estil de Don Bosco i Mare Mazzarello. La qual es desenvolupa a través de l’Itinerari d’educació en la fe, proposta educativa que unifica criteris en qüestió de continguts en tots els àmbits.

Fomenta i promou la comunicació per compartir experiències en tots els àmbits -local, inspectorial, nacional, continental i mundial-respecte a totes les facetes del nostre moviment.

Els grups, moviments i associacions de el Moviment Juvenil Salesià fan referència explícita a les seves Línies Bàsiques, Estatuts, Projectes Educatius, etc., no només als valors de l’Espiritualitat Juvenil Salesiana, sinó també a l’propi Moviment i mostren interès per compartir aquests valors amb altres grups.

Els trets d'aquesta espiritualitat es desenvolupen de manera gradual i progressiu en el procés educatiu concret.

Materials per etapes

9 -12 ANYS
Infància
12- 14 ANYS
Preadolescència
14 -16 ANYS
Adolescència
16-19 ANYS
Joventut

Materials per temes