La finalitat dels fòrums de participació és promoure la transformació social des de propostes concretes que provinguin de la joventut, fomentant la seva capacitat de decidir sobre el seu propi desenvolupament i aportant reflexions en el seu entorn més proper.

D’aquesta manera, en base a les necessitats detectades a través de la investigació social, es seleccionen temes d’interès en la joventut, per generar espais de reflexió a través dels quals siguin els i les joves els qui comparteixin experiències amb els membres d’altres entitats .

Destaquem laimportancia de la representació juvenil, optant per desenvolupar els fòrums en diferents nivells: local, federatiu i estatal. De manera que els participants a nivell estatal siguin representants de les diferents entitats.

No només es tracten temes rellevants per al desenvolupament juvenil positiu, sinó que es fomenta la participació i la importància de la representació, desenvolupant capacitats i habilitats personals al llarg de tot el procés.