El Projecte Pasaporte 0,0 actua sobre un dels principals problemes de la població juvenil: les addiccions.

Pretenem d’una banda sensibilitzar les associacions juvenils i d’altra afavorir la prevenció en els centres juvenils a través de diferents recursos informatius, formatius i d’intervenció a través de el joc. D’aquesta forma no només ens centrem en oferir informació, sinó que considerem essencial la formació als voluntaris i voluntàries que treballen amb els i les menors de manera directa per realitzar un acompanyament a les entitats més complet.

Campanya Alcohol

La primera addicció sobre la qual hem treballat ha estat la de l’alcohol en l’any 2019després de rebre una àmplia demanda per part de les entitats sobre recursos per prevenir-ne el consum, a causa de l’inici de la mateixa cada vegada en edats més primerenques tendint a la normalització per part dels i les menors.

Campanya Tabac

La segona addicció sobre la qual hem treballat ha estat la de l’tabac en l’any 2021, novament a causa de l’àmplia demanda per part de les entitats sobre recursos per prevenir-ne el consum, a causa de l’inici de la mateixa cada vegada en edats més primerenques tendint a la normalització per part dels i les menors.

Tots els recursos informatius, formatius i d’intervenció a través de el joc, estan disponibles a la web www.pasaporte00.org permanentment. D’aquesta manera, a mesura que es treballin noves substàncies, aniran incorporant-se a aquest banc de recursos sobre addiccions.

A cada addicció pot trobar: una guia sobre l’addicció en concret, un document sobre efectes i conseqüències del seu consum i un dossier d’activitats participatives per treballar la prevenció amb els i les menors.

A més a la mateixa web es troba l’enllaç a una aplicació desenvolupada per afavorir l’aprenentatge i la prevenció de les substàncies a través de el joc, podent trobar-la també a Google Play Store amb el nom Pasaporte 0,0.

Visita la webDescarrega l’aplicació