Consell Directiu

Consell Directiu Pilar Blasco
Pilar Blasco Climent

Presidència i responsable de participació i igualtat

Consell Directiu Manuel Seguin
Manuel Seguín Fidalgo

Vicepresidència i responsable de comunicació i salut

Consell Directiu Alejandro Rojas
Alejandro Rojas Miguel

Vicepresidència i corresponsable de formació i medi ambient

Consell Directiu Ivan Martin
Iván Martín Bartolomé

Secretari i corresponsable de medi ambient

Consell Directiu Pedro Hernandez
Pedro Hernández Delgado

Tresorer

Consell Directiu Begoña Ros
Begoña Ros Gras

Internacional i corresponsable de formació

Equip Tècnic seu central

Laura González Fernández

Coordinadora d’l’equip de gestió

Laura Miret García

Tècnica de gestió

Fátima Avedaño Martín

Tècnica de gestió

Salvi Macías Parrado

Tècnic de comunicació

David Arduengo Fernández

Coordinador d’l’equip de projectes

Anabel Sánchez Rueda

Tècnica de projectes

Armando Gomis Veas

Tècnic de projectes

María Méndez Zamarreño

Tècnica de projectes

Esperanza Jiménez Campos

Tècnica de projectes

Esther de la Iglesia Herguedas

Tècnica de projectes