El 1991, les federacions de centres Juvenils Salesians van decidir crear la Confederación Don Bosco.

A principis dels anys 90, hi havia a Espanya quatre Federacions de Centres Juvenils Salesians: Federació El Pati d’Andalusia, Federació Don Bosco de Catalunya, Federació Valdoco de Madrid i Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana.

Reunides el 12 de maig de 1991, en el marc de la VIII Trobada Estatal de Centres Juvenils celebrat a la ciutat de Pamplona, van decidir constituir-se en una estructura d’àmbit estatal: la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España.

Així naixia la Confederació Don Bosco amb la vocació d’ajudar els centres locals a través de les seves federacions, oferint-vies legals i de participació, recursos formatius, recursos tècnics i econòmics, suport i assessorament. Qualsevol iniciativa, que contribueixi al seu desenvolupament i creixement com a estructures d’educació, prevenció i participació juvenil.

La Confederació Don Bosco s’ha consolidat, en aquests anys d’existència, un model estructural i de participació totalment capacitat per desenvolupar les seves comeses, que està a l’servei de tots els centres juvenils de Salesians i Salesianes d’Espanya, també dels que els que no participen de les estructures federatives però comparteixen la nostra identitat i carisma.

Línia temporal

1991

Naixement de la Federació Don Bosco

Maig 12

Incorporació de les Federacions d'Andalusia, Catalunya, Madrid i Comunitat Valenciana

1991-1995

Incorporació de les Federacions de Múrcia, Aragó, Galícia, Castella i Lleó, País Basc, i finalment, les Canàries

2002

Reconeixement «Creu de Plata de l'Ordre Civil de la Solidaritat»

2004

Guardó a la trajectòria de Solidaritat social

2013

Premi Reina Sofia Contra les Drogues

2015

Premi a la millor idea de l'any per al projecte Reconeix sobre el reconeixement de les habilitats adquirides en el voluntariat

Trasllat oficial de la Seu de la Confederació a Madrid en el Marc de el Centre Nacional de Pastoral juvenil Salesiana

2016

Premi finalista a la Innovació Social pel projecte Reconeix