La pròpia naturalesa de la Confederació Don Bosco marca la seva vocació inherent de presència i participació en xarxa, no només pel treball coordinat i conjunt que es realitza entre les federacions que la formen sinó també en contacte amb un ric entramat d’actors socials.

Pertanyem a

Ens donen suport

Treballem amb