Somos de don Bosco

  • Xuntos somos máis
  • Sempre feliz
  • Os mozos primeiro

A Confederación Don Bosco é unha asociación que traballa xunto coas Federacións e Centros Xuvenís na defensa e promoción da infancia e da mocidade, especialmente aqueles en risco de exclusión, a través do liderado xuvenil e do estilo educativo de Don Bosco.

JuntosSomosMas_ico

A Confederación Don Bosco está composta actualmente por 9 federaciónsque actúan en 14 comunidades autónomas e que, á súa vez, comprenden 127 centros xuvenís.

En total, máis de 4.000 voluntarios atenden a aproximadamente 55.700 beneficiariosen diversos programas e accións. Ademais, contamos coa axuda dun centenar de persoas contratadas que completan o traballo educativo e de xestión nas entidades.

A nosa proposta educativa

Os salesianos e as fillas de María Auxiliadora actualizan o Proxecto Educativo de San Xoán Bosco e Santa María Mazzarello, ofrecendo unha proposta educativa concreta e axudando a identificar os eixos fundamentais da acción educativa salesiana nos nosos oratorios e centros xuvenís.
As manifestacións da cultura actual configúranse, de xeito rotundo, a través do tempo libre e ao seu redor organízase a vida persoal e social. Especialmente a mocidade atopa no tempo libre e no lecer unha oportunidade de autorrealización e é unha expresión da súa identidade persoal.

Nos centros xuvenís salesianos trabállase desde 1991 para que os oratorios e os centros xuvenís sexan estruturas educativas no tempo libre, amplamente chamadas e capaces de involucrar á mocidade no desenvolvemento do seu propio crecemento. Co fin de favorecer a converxencia entre as diferentes realidades de todas as nosas entidades distribuídas por todo o territorio nacional, a Proposta educativa para oratorios e centros xuvenísdesenvolveuse en 1988, sendo a última actualización en 2007.