A propia natureza da Confederación Don Bosco marca a súa vocación inherente de presenza e participación na rede, non só polo traballo coordinado e conxunto realizado entre as federacións que a forman, senón tamén en contacto cunha rica rede de actores sociais.

Pertencemos a

Nos apoian

Traballamos con