Balioetan hezkuntza
Gazteria ministerioa
Osasunerako hezkuntza
Haur eta gazteentzako bizi kalitatea
Prestakuntza
Boluntariotza
Gazteen parte hartzea eta protagonismoa
Erakundeen indartzea
Hausnarketa eta ikerketa