Dende a creación da Confederación Don Bosco, as Federacións e os Centros Xuvenís esforzáronse en promover actividades e proxectos que amplíen o abano de posibilidades de participación de menores e mozos, situándoos no centro da intervención e dándolles o papel protagonista que corresponda. a eles.

O propósito é promover a transformación social a partir de propostas concretas de promoción da mocidade, mellorando a preparación da infancia e a mocidade formando e apoiando a persoas capaces de decidir sobre o seu propio desenvolvemento e proporcionar solucións no seu contorno máis próximo.

Respondendo á necesidade de poñer en valor a menores e mozos a través dunha educación integral que os axude no seu desenvolvemento persoal e na súa relación cos demais. Respondemos á demanda social e temos propostas alternativas que sitúan aos nenos como actores eixo central do seu desenvolvemento e que garanten o pleno desenvolvemento dos seus dereitos; facéndoos visibles nun escenario onde eles son os protagonistas e poden asumir, dun xeito natural, a súa condición de seres sociais.

A nosa visión da participación está ligada, polo tanto, a todo un proceso de transformación vital, tanto individual como colectivamente. Neste proceso, a información, estar presente nos espazos onde se toman decisións, ser consultada sobre diferentes opcións, formar parte desa toma de decisións son factores que facilitan o desenvolvemento dunha participación real e activa.